דלג לתוכן
ביטוח בריאות

החרגה רפואית - מילון ביטוח בריאות

מגבלה לכיסוי הביטוחי בפוליסה, הניתנת עקב מצב רפואי קודם/קיים של המבוטח, בנוסף למגבלות (חריגים כלליים) הנקובות בפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף