דלג לתוכן

מבטח - מילון ביטוח בריאות

מבטח הוא מי שקיבל רישיון לפעול כמבטח (חברת ביטוח) על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס