דלג לתוכן
ביטוח בריאות

מבוטח - מילון ביטוח בריאות

האישיות המשפטית שלמענו או בשמו הסכים המבטח להוציא את הפוליסה ולשלם את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח. 

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף