דלג לתוכן
ביטוח בריאות

תקופת ביטוח - מילון ביטוח בריאות

התקופה שבה הפוליסה והכיסוי הביטוחי תקפים מיום תחילת תוקפה של הפוליסה ועד לתום התקופה כרשום בדף פרטי הביטוח ובתנאי הפוליסה

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף