דלג לתוכן
ביטוח בריאות

תקופת ביטוח - מילון ביטוח בריאות

התקופה המתחילה ביום תחילת תוקפה של הפוליסה, כפי שמופיע בדף פרטי הביטוח ועד לתום תקופת הביטוח או הפוליסה על-ידי החברה או המבוטח בהתאם לפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות