דלג לתוכן

התיישנות - מילון ביטוח בריאות

תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס