דלג לתוכן
ביטוח בריאות

מקרה הביטוח - מילון ביטוח בריאות

המאורע כמוגדר בפוליסה (כגון: מקרה מוות, ניתוח, סיעוד, נכות וכו', לפי העניין) אשר התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח, לפי העניין, בקבלת תגמולי הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף