דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ביטוח - מילון ביטוח בריאות

הסכם לפיו על המבטח לשלם לזולת פיצויים במקרה של נזק, תמורת תשלום מתאים. העיקרון הוא הפקדת כספים אצל המבטח, עד שיהיה צורך בהם לתשלום נזק, אובדן חיים או אובדן רכוש. הביטוח יוצר עתודות כספיות, שיממנו תשלום נזקים לנפגעים.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות