דלג לתוכן
ביטוח בריאות

חוזה ביטוח - מילון ביטוח בריאות

חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח,לשלם בקרות מקרה הביטוח תגמולי ביטוח למוטב.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף