דלג לתוכן
ביטוח בריאות

סל שירותי הבריאות - מילון ביטוח בריאות

רשימת כל הטיפולים, הניתוחים, התרופות ופעולות האבחון להם זכאי אזרח ישראל במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (התשנ"ד - 1994).

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף