דלג לתוכן
ביטוח בריאות

כיסוי ביטוחי "מהשקל הראשון" - מילון ביטוח בריאות

כיסוי המקנה למבוטח תגמולי ביטוח בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל מבלי לקחת בחשבון את זכויות הניתנות למבוטח במסגרת תכנית שירותי בריאות נוספים בה הוא חבר.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות