דלג לתוכן
ביטוח בריאות

חובת גילוי - מילון ביטוח בריאות

החובה למסור מידע מלא ואמיתי מצד המבוטח לחברת הביטוח, בעיקר בעת עריכת הביטוח, מידע שיכול להשפיע על הסכמתה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח וכן על תנאי הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף