דלג לתוכן
ביטוח בריאות

יתרת הבונוס המצטבר - מילון ביטוח בריאות

יתרה תחשיבית של הבונוסים, אשר נזקפת לזכות הפוליסה או לחובתה בפוליסה משתתפת ברווחי תיק ההשקעות, ואינה עומדת לחלוקה אלא מתווספת או נגרעת לסכומים שיגיעו על-פי הפוליסה בעת תשלומם. 

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף