דלג לתוכן
ביטוח בריאות

שירותי בריאות נוספים (שב"ן) - מילון ביטוח בריאות

שירותי בריאות נוספים המוצעים על ידי קופות החולים שאינם ניתנים במסגרת הסל הבסיסי. אדם המבקש להצטרף לתכנית שב"ן של אחת מקופות החולים, חייב להיות חבר באותה קופה ועליו לשלם בנוסף למס הבריאות תשלם נוסף לקופת החולים.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף