דלג לתוכן
ביטוח בריאות

דמי ניהול מהחיסכון המצטבר (קבועים ומשתנים) - מילון ביטוח בריאות

סכומים המנוכים ע"י החברה מהחיסכון המצטבר בפוליסה בהתאם לתנאי הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף