דלג לתוכן
ביטוח בריאות

פוליסה מסולקת

בקצרה: פוליסה מסולקת או פוליסה מוקפאת, הינה תוכנית פוליסה עם מרכיב חסכון או ערכי פדיון, וכי למרות שתשלום הפרמיות בגינה הופסק – עדיין המבוטח לא פדה את הסכומים שנצברו בה. במקרה שכזה הפוליסה מוכרזת כפוליסה מסולקת ומתחילה לתפקד כתוכנית חיסכון.

בהרחבה: ישנם לא מעט מצבים שבהם מופסקים העברות התשלומים להפקדה בתוכנית פוליסת ביטוח. במצב שכזה, שבו מפסיקים להעביר תשלומים לפוליסה - היא מוגדרת למעשה כפוליסה מסולקת (או פוליסה מוקפאת), ומתחילה להתנהל כמו תוכנית חיסכון.
הסיבות לאי הפקדה לפוליסה יכולות להיות מגוונות ושונות – הקפאה זמנית של התוכנית, אי יכולת של המבוטח לעמוד בתשלומים, מעבר זמני בין תוכניות ועוד. כך או כך, כל עוד המבוטח לא פדה את ערכי הפדיון הצבורים בפוליסה המסולקת – הם צוברים למעשה ריבית בדומה להתנהלות של תוכנית חיסכון.

הקפאת פוליסה מוקפאת
לזכותו המבוטח קיימת אפשרות לבקש מחברת הביטוח להקפיא את הפוליסה בכל עת, אולם עליו לעשות זאת מראש ובכתב. לאחר הקפאת הפוליסה יפסק למעשה התשלום השוטף עבורה מצד המבוטח, כשמאידך, יתבטלו במקביל כל הכיסויים והזכויות הביטוחיים הכלולים בתוכנית עד שיחליט המבוטח אם ומתי לחדש אותה. יחד עם זאת, למרות שהפוליסה בעצם מוקפאת ולא פעילה, הכספים ממשיכים לצבור רווחים על הסכומים שנצברו בתוכנית בטרם הקפאתה.
כך או כך, במקרה שבו מבוטח מחזיק פוליסה מסולקת, הרי שכדאי לו לבדוק את ערכי הפדיון שלה אם כמובן לא פדה אותה

חידוש פוליסה מוקפאת
בטווח זמן של עד שנתיים מיום בו הוכרזה הפוליסה כמסולקת – רשאי המבוטח להגיש בקשה בכתב לצורך חידושה. במקרה שכזה, חידוש הכיסוי הביטוחי כפי שמופיע בתנאי הפוליסה, יותנה באישור חברת הביטוח בכתב, וייתכן כי המבוטח יידרש לערוך בדיקות שונות שיוכיחו את מצבו העכשווי, ויראו כי לא השתנה משמעותית בזמן שהפוליסה היתה בהקפאה. לרוב ייעשה חידוש הפוליסה עפ"י התנאים המופיעים בפוליסה המקורית של לפני תקופת ההקפאה

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף