דלג לתוכן
ביטוח בריאות

בונוס/מאלוס - מילון ביטוח בריאות

סכום תחשיבי, חיובי או שלילי, אשר ייזקף מדי חודש לזכות או לחובת הפוליסה, לפי הענין, בהתאם לתוצאות השקעת כספי הפרמיות בשוק ההון, על-פי מסלול השקעה שנקבע בתנאי פוליסה משתתפת ברווחי תיק השקעות.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף