דלג לתוכן
ביטוח רכב הוספת נהג בקליק
להוספת נהג בקליק

הוספת נהג בקליק - הוסיפו נהג נוסף לביטוח הרכב

מהיום הרבה יותר פשוט להוסיף נהג נוסף למשך 4 ימים!

אם הנך מבוטח של מגדל בפוליסת ביטוח מקיף לרכב פרטי, ניתן להוסיף כיסוי לכל נהג לתקופה של 4 ימים במחיר קבוע של 100 ₪. לאחר 4 ימי ההרחבה הפוליסה תחזור למצבה הקודם, טרם רכישתה.

הכיסוי הינו לתקופה של 4 ימים (לאחר 4 ימי ההרחבה הפוליסה תחזור למצבה הקודם).

הכיסוי לכל נהג (מגיל 17 ומעלה) בעל רישיון נהיגה בתוקף לסוג הרכב המבוטח.

הכיסוי כולל נהג בעל ותק נהיגה פחות משנה.

ההרחבה תקפה גם לביטוח החובה (במידה ונרכש לרכב המבוטח בפוליסת רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון).


עלות הכיסוי אחיד וקבוע - 100 ₪.


לא תינתן אפשרות להחזר כספי לאחר ביצוע הרכישה.


ניתן לרכוש את הכיסוי עד 15 פעמים במהלך חיי הפוליסה.


הכיסוי ייכנס לתוקף במועד הנקוב באישור הרכישה.


לתשומת ליבכם, בכל שינוי בצרכי הכיסוי הביטוחי יש להתייעץ עם סוכן הביטוח שלך, השימוש בכלי זה ("הוספת נהג בקליק") אינו גורע מחובות הסוכן עפ"י כל דין והוראות
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון. קביעת סוג הפוליסות, שלהן ניתן יהיה להשתמש באמצעות כלי זה ("הוספת נהג בקליק") הינו בהתאם לשיקול דעת החברה בלבד. ט.ל.ח