דלג לתוכן
 ביטוח רכב

ביטוח רכב ורכוש - מילון ביטוח רכב

ביטוח רכב הוא חוזה בין מבטח למבוטח המעניק כיסוי לנזק שעלול להיגרם לרכב עצמו או לרכוש של צד שלישי. בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה ביטוח זה ישנם שני סוגי ביטוחי רכב רכוש: ביטוח רכב צד שלישי המציע רק כיסוי לנזקים שיארעו לרכושו של צד שלישי וכיסוי מקיף המציע כיסוי גם לנזקים לצד שלישי וגם לנזקים לרכב עצמו, כמו נזקי גניבה, התנגשות וכו'.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף