דלג לתוכן
 ביטוח רכב

שמאי רכב - מילון ביטוח רכב

מי שרשום בפנקס השמאים כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) התש"ם, 1980.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף