דלג לתוכן

שמאי רכב - מילון ביטוח רכב

מי שרשום בפנקס השמאים כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) התש"ם, 1980.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס