דלג לתוכן
 ביטוח רכב

ביטוח צד ג' לרכב - מילון ביטוח רכב

ביטוח צד ג' מעניק כיסוי לנזק שגרם רכבו של המבוטח לצד ג', כלומר לרכב אחר, או לרכוש של אדם אחר במידה והמבוטח בביטוח צד ג' יחויב על פי דין לשלם נזק שנגרם לצד ג' עקב השימוש ברכב, ובהתאם לגבולות האחריות המפורטים בתנאי הפוליסה וסייגיה. יש לשים לב כי ביטוח זה אינו מכסה נזקים שייגרמו לרכב בבעלות המבוטח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף