דלג לתוכן
 ביטוח רכב

השתתפות עצמית - מילון ביטוח רכב

בקרות מקרה הביטוח ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות עצמית הקבוע ברשימה לגבי כל תביעה ובהתאם לסוג הנזק שנגרם.

אני רוצה לההצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה לההצטרף