דלג לתוכן
 ביטוח רכב

התיישנות - מילון ביטוח רכב

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח, אלא אם כן נקבעה תקופה אחרת לפי החוק. התביעה לתגמולי הביטוח למקרה ביטוח לפי פרק 2 אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף