דלג לתוכן
 ביטוח רכב

מבוטח בביטוח רכב - מילון ביטוח רכב

מבוטח הינו הגוף המשפטי (אדם, חברה, תאגיד או כל אישיות משפטית) לו מתחייב המבטח בחוזה הביטוח. מבוטח נקרא גם "צד ראשון" והוא הגורם אותו אישר המבטח לבטח ומחוייב לשלם לו פיצוי במקרה של אירוע ביטוחי ובהתאם לפוליסה ולסייגים הנקובים בשמו של המבוטח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף