דלג לתוכן
 ביטוח רכב

חוזה ביטוח רכב - מילון ביטוח רכב

חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח, המחייב את המבטח לשלם תמורת דמי ביטוח תגמולי ביטוח בקרות מקרה הביטוח.זכויות וחובות הצדדים (מבטח ומבוטח) לחוזה הביטוח מעוגנים במסמך פוליסת הביטוח המונפקת בעת רכישת הביטוח. חוק חוזה ביטוח שחוקק בשנת 1981 נועד לעגן יחסי מבטח ומבוטח ולהבטיח את התנאים הכלליים של חוזה הביטוח המפורטים בפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף