דלג לתוכן
 ביטוח רכב

ירידת ערך לרכב - מילון ביטוח רכב

ירידת ערך הינה סכום הפיצוי שהמבטח חב למבוטח במידה שרכבו ניזוק ותוקן וערכו ירד בהתאם להערכת שמאי. לדוגמה, השיפוי בגין ירידת ערך כרוך בהשתתפות עצמית נפרדת של המבוטח בשיעור נקבע בפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף