דלג לתוכן
ביטוח רכב

בונוס מאלוס - מילון ביטוח רכב

בונוס מאלוס היא הנחת היעדר תביעות. ההנחה בפרמיה ניתנת, בעת חידוש הביטוח, למבוטחים שלא הגישו תביעה לחברת הביטוח במהלך תקופת הביטוח שלהם. גובה הבונוס מאלוס לו זכאי המבוטח ילך ויגדל מדי שנה עד למקסימום האפשרי עפ"י תנאי הפוליסה, כל עוד לא הוגשו תביעות לחברת הביטוח. לעומת זאת, כאשר מבוטח תובע את ביטוח הרכב שלו - הנחת בונוס מאלוס תקטן או תתבטל והפרמיה תתייקר.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף