דלג לתוכן
 ביטוח רכב

נזק תאונתי - מילון ביטוח רכב

אובדן או נזק שנגרם לרכב הנקוב במפרט לרבות האביזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב הקבועים במפרט של היבואן ושלא ניתן לרכוש רכב בלעדיהם כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בפוליסת הרכב.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף