דלג לתוכן
 ביטוח רכב

שיבוב/תחלוף.


בקצרה:
שיבוב (שמוכר גם בשם תחלוף או סוברוגציה) הוא מצב ביטוחי שבמסגרתו חברת הביטוח תובעת כסף מגורם אחר בשמו של המבוטח שלה, ובכך למעשה מוציאה אותו מהתמונה ומהתביעה...למעשה שיבוב מגדיר את זכותו של הגוף המבטח לתבוע בשם המבוטח צד שלישי שגרם נזק לרכב המבוטח במקרה שבו המבטח שילם למבוטח שיפוי בגין הנזק. חברת הביטוח זכאית למצות את זכות השיבוב העומדת לרשותה רק לאחר אירוע ביטוחי בגינו תבע המבוטח את הביטוח ושולמו לו פיצויים על ידי המבטח

ועכשיו בהרחבה... מה זה בכלל שיבוב (או תחלוף)?
כשמדברים על תביעת שיבוב בעולם הביטוח – הכי קל להסביר זאת בכך שחברת הביטוח התובעת מחליפה בעצם את המבוטח שלה - שהוא בעל הנזק הישיר - ונכנסת בנעליו! מימוש זכות השיבוב יכול להיעשות רק אחרי שחברת הביטוח העבירה לעמית שלה תגמול כספי על נזקים שנגרמו לו כתוצאה מתאונה – וכעת היא זו התובעת בעצמה את חברת הביטוח שתבעה אותה בגין התשלומים.
הזכות לשיבוב ניתנת לחברות הביטוח בכדי למצות את זכויות המבוטח ולקבל את הפיצוי מצד שלישי שהוא זה שגרם לו את הנזק.

כדי להבין לעומק את סוגיית השיבוב בביטוח רכב (ובביטוחים נוספים אחרים) חשוב להבין מי הצדדים הרלוונטיים במקרים שבהם מוגשת תביעת צד ג'. אם כך, בתביעת ביטוח צד ג' מעורבים למעשה 3 גורמים: המבוטח עצמו, צד ג' שהוא מחולל הנזק, והגוף המבטח הלוא היא חברת הביטוח.
כך קורה שאם צד שלישי הזיק לרכושו של המבוטח, הרי שהמבוטח יכול לפנות לצד השלישי ולדרוש תשלום עבור התיקון או שיכול לפנות לחברת הביטוח שלו עצמו ולדרוש את הפיצוי הכספי המגיע לו בכדי שיתקן את הנזק שנגרם.
והיה והמבוטח תבע את הביטוח שלו במקום לתבוע ישירות את הצד הפוגע – הרי שבכך הוא למעשה נותן אישור לחברת הביטוח לנהל את התביעה במקומו אל מול צד שלישי.

במצב שכזה, חברת הביטוח תעשה ככל שיידרש מבחינתה על מנת לקבל מהצד הפוגע את הכסף שנועד לתיקון הנזק שהיא כבר שילמה למבוטח שלה.
הנה דוגמה שתמחיש טוב יותר את סוגיית השיבוב. למשל, רכב מסוים פגע ברכב אחר וגרם לו לנזקים שעלות תיקונם משמעותית למדי. אם הנהג הפוגע אינו מודה באחריותו לגרימת הנזק ולא נראה שלוקח על עצמו לשלם את עלות התיקון ו/או להפעיל את פוליסת הביטוח שלו, הרי שלנהג הניזוק ישנן שתי אפשרויות לפעול: האחת, לתבוע את הנהג הפוגע בבית משפט; והשנייה, לתבוע את פוליסת הביטוח המקיף לרכב של הנהג הפוגע הוא צד ג'.

במקרה שכזה, חברת הביטוח של הרכב הפוגע תשלם את עלות התיקון, הנהג הניזוק יקבל את מלוא הפיצוי המגיע לו, אך חברת הביטוח רשאית כעת לתבוע בתביעת שיבוב את בעל הרכב הפוגע בגין עלות התיקון ששילמה לרכב הניזוק.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף