דלג לתוכן
ביטוח רכב

פרמיה - מילון ביטוח רכב

פרמיה הינה התשלום (דמי הביטוח) אותו משלם המבוטח למבטח עבור הפוליסה לביטוח הרכב.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף