דלג לתוכן
ביטוח רכב

הקפאת או השבתת ביטוח רכב עקב מכירה או לנוסעים לחו"ל

יש לא מעט מצבים בהם נהגים בישראל לא יכולים לנהוג ברכב שלהם למשך פרק זמן ארוך יחסית עקב נסיעה ממושכת לחו"ל, או בשל מצב רפואי שלא מאפשר נהיגה ברכב. בשל כך, נשאלת השאלה מה עולה בגורלם של ביטוחי הרכב השונים המשויכים לרכב, האם להמשיך לבטח את הרכב בכיסוי מלא? אם הרכב נמכר או ניזוק באופן טוטאלי, נגנב, האם יש אפשרות להשבית או להקפיא, ובעיקר - מה ההשלכות לצעדים אלו?

כבר במהלך הסגרים בתקופת הקורונה, אפשרה רשות שוק ההון למבוטחי ביטוח מקיף וצד ג' להשבית את הפוליסה ולקבל החזר כספי על התקופה שבה הרכב לא היה בשימוש לצורך נסיעה על הכביש. בזמן השבתת ביטוח מקיף או צד ג' אין כיסוי ביטוחי לרכב בנסיעה, שאר הכיסויים כמו: גניבה, אש, נזק טבע ועוד נשארים בתוקף.

לאחרונה הודיע ממונה על שוק ההון והביטוח על עדכון לפוליסת ביטוח החובה לרכב, וקבע כי יוכל בעל הרכב להשבית גם את פוליסת ביטוח חובה שלהם לתקופה שהרכב אינו נוסע על הכביש. תקנות אלו נכנסו לתוקף החל מספטמבר 2021.
כעת, כאמור, ניתן יהיה להשבית גם את פוליסת ביטוח החובה לאורך כל השנה ומכל סיבה, כאשר על בעל הרכב להודיע מראש על השבתת הרכב לתקופה של 30 יום ומעלה, ולקבל החזר חלקי בתום תקופת השבתה.
למרות כל האמור לעיל, כדאי לשים לב לשוני המהותי בין שני המושגים - הקפאת ביטוח אל מול השבתת ביטוח.

הקפאת ביטוח חובה:
פעולה זו מתאימה למצבים בהם הרכב נמכר, ניזוק באופן טוטאלי, נגנב, הורד מהכביש ע"פ רישום במשרד התחבורה. במצב הקפאה אין כיסוי ביטוחי, מאחר והרכב למעשה, כבר אינו בחזקת המבוטח, שהוא בעל הפוליסה. למעשה, ההקפאה מוציאה את הפוליסה מתוקפה, כך שהמבוטח זכאי לקבל מחברת הביטוח החזר כספי עבור תקופת ההקפאה מהיום הראשון.

הקפאת ביטוח רכוש (מקיף, צד ג'):
הקפאת ביטוח רכוש מתאפשרת כאשר הרכב נמכר או במקרים שהרכב הורד מהכביש, במקרה שנזק טוטאלי אם הפוליסה לא נתבעה בגין הנזק. בדומה להקפאת ביטוח חובה, גם בהקפאת ביטוח רכוש אין כיסוי ביטוחי ומקבלים החזר מהיום הראשון של הקפאה.
פוליסה שהוקפאה ניתנת להפעלה לרכב אחר (החלפת רכב) עד תום תקופת הביטוח. במידה ועד תום תקופת הביטוח לא יבצעו החלפת רכב, הפוליסה תבוטל מיום ההקפאה.

השבתת ביטח חובה:
פעולה זו מתאימה במקרים של נסיעה לחו"ל לתקופה ארוכה, תיקון ארוך במוסך, אי נהיגה ברכב בשל מצב בריאות זמני ומכל סיבה שהרכב אינו משמש לנסיעה לתקופה של 30 יום ומעלה.

השבתת ביטח רכוש (מקיף): כמו ביטוח חובה גם ביטוח רכוש ניתן להשבית לתקופה של 30 יום ומעלה במקרים של נסיעה לחו"ל או אי נהיגה ברכב בשל מצב בריאות זמני וכל סיבה שהרכב אינו משמש לנסיעה לתקופה של 30 יום ומעלה. הפוליסה נשארת בתוקף, לרבות כיסויים על גניבה, נזק טבע, השחתה, הדרדרות ממקום החנייה וכו', אבל חשוב לשים לב, שהפוליסה לא תהיה תקפה במצבים בהם הרכב של המבוטח נסע בכל זאת. תקופת המינימום הנדרשת להשבתת ביטוח רכב עומדת על 30 יום. חשוב לציין שמדובר כאן בפתרון זמני שבסיום התקופה הפוליסה והרכב יחזרו לשימוש פעיל. במהלך תקופת ההשבתה חל איסור לנהוג ברכב מכיוון שאין עבורו כל כיסוי ביטוחי. אומנם הפוליסה למעשה תהיה פעילה, אך אם ייגרם לרכב נזק במהלך תקופת ההשבתה, הוא לא יכוסה ע"י חברת הביטוח.

כיצד מקפיאים / משביתים ביטוח רכב? לפני שאתם מחליטים להשבית פוליסת ביטוח, חשוב שתחשבו רגע האם ובידי מי אתם משאירים את הרכב, ומה יהיה השימוש ברכב בעת היעדרכם. לאחר שתענו על שאלות אלו תבינו טוב יותר אם בכלל כדאי להמשיך לבטח את הרכב בכיסוי מלא או להשבית את הפוליסה ולהישאר למעשה ללא כיסוי ביטוח במקרה של נסיעה ברכב.
אם החלטתם בכל זאת להשבית את הפוליסה או אם מדובר במקרה שמתאים להקפאת הפוליסה, עליכם לעדכן את חברת הביטוח מראש ובכתב. בין אם ידוע מועד סיום ההשבתה או מועד קניית רכב להחלפה ובין אם לאו, יש צורך בעדכון חברת הביטוח על סיום תקופת השבתה/הקפאה והחזרת הפוליסה לתוקף או ביטול הפוליסה.


המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את
התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף