דלג לתוכן

ביטוח הנמכר לבעלי מקצועות חופשיים (רופאים, עורכי דין רואי חשבון, מהנדסים, אדריכלים ועוד) ולעסקים, להכנה מפני תביעה אזרחית על נזק שגרמו בתום לב במסגרת פעילותם המקצועית (נזק ללקוח או נזק לצד שלישי). במסגרת זו נכלל גם ביטוח אחריות דירקטורים הניתן לדירקטורים בחברות ציבוריות, לשם הגנה מתביעה של בעלי מניות בחברה. ביטוח זה אינו כולל הגנה מתביעה פלילית.

 

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף