דלג לתוכן

 

כל אישיות טבעית בעבר, בהווה ובעתיד שמונתה או נבחרה כדין כדירקטור, נשיא, מנהל כללי, מנכ"ל, דירקטור מנהל, סגן מנהל כללי, משנה למנהל כללי, יועץ משפטי פנימי, חשב, מבקר פנים או מזכיר חברה של החברה, וכל מנהל אחר הכפוף ישירות לסמכותו של הנשיא, המנהל הכללי או המנכ"ל, וכל אישיות טבעית אחרת הממלאת תפקיד כאמור לעיל, גם אם תחת תואר שונה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף