דלג לתוכן

 

מדד המחירים לצרכן, הוא נקבע ומחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובוחן את השינויים בעלויות של סל מוצרים ושירותים קבוע. המדד מייצג את השינויים בערך הכסף בארץ ומפורסם כל 15 לחודש. 

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף