דלג לתוכן

 

סכום השיפוי המקסימלי אותו מתחייב המבטח לשלם למבוטח בקרות מקרה ביטוח בהתאם לתנאי הביטוח כמפורט בתמצית הכיסויים לפוליסה שברשותך. 

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף