דלג לתוכן

 

 

החזר הוצאות שמשולם על ידי המבטח בגין ההוצאות ששילם  המבוטח בפועל, כנגד קבלות וזאת עד לתקרת סכום השיפוי המירבית כפי שנקבעה בפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף