דלג לתוכן

 

חריג בפוליסה הוא סיכון ביטוחי או מצב ביטוחי שאינו במסגרת הפוליסה. חריג בפוליסה תמיד יודגש בפוליסה על מנת שהמבוטח יהיה מודע לקיומו של החריג.

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף