דלג לתוכן

 

המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות סבירות שעל המבוטח לשאת בהן על מנת להתגונן מפני התובענה כאמור בקרות במקרה הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף