דלג לתוכן
ביטוח עסקים

מגדל לעסק + ביטוח לבתי כנסת

בית כנסת יקר לליבך, שמור עליו כעל בבת עיניך ודאג לו לביטוח הנכון עבורו

כגבאי או כמנהל בית כנסת, הנך מופקד על תכולתו היקרה. קביעת ערכם של ספרי תורה והסיכונים אליהם חשוף רכוש זה אינה משימה פשוטה, שכן מדובר בחפצים ייחודיים המצריכים בחינת סיכונים שונה. לכן, מגדל יצרה עבורך תכנית מיוחדת, המציעה פתרונות ביטוח מתאימים המתבססים על מספר המושבים בבית הכנסת ומאפשרת הוספת הרחבות שונות בהתאם לתכולה.

מה כולל ביטוח בתי כנסת?

  • כיסוי לספרי תורה על בסיס כל הסיכונים.
  • כיסוי לספרי תורה על בסיס ערך מוסכם שאינו כפוף לביטוח חסר.
  • כיסוי לספר תורה עקב פסילתו משימוש עד 100,000 ש"ח למקרה ולתקופה.
  • כיסוי לספרי תורה הנמצאים בבתי אבלים או אצל סופרי סת"ם, גם בעת העברתם.
  • כיסוי לתשמישי קדושה וחפצי מתפללים עד 4,000 ₪ למתפלל ועד 40,000 ₪ בסה"כ לכלל המתפללים.
  • כיסוי פריצה לרכוש בארון הקודש ובלבד שנותרו סימני אלימות.
  • אחריות כלפי מתפללים, מתנדבים ואורחים.
  • כיסוי לאירועים המאורגנים על ידי בית הכנסת גם עקב הרעלה ממזון ומשקאות.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד.
הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך