דלג לתוכן
ביטוח עסקים

מגדל רב לאומיות - ביטוח לתאגידים

פתרונות ייחודיים לביטוחי רכוש וחבויות לחברות רב לאומיות

כל חברה הרשומה בישראל ו/או בעלת זיקה ישראלית, אשר מנהלת פעילות מהותית גם בישראל וגם מחוץ לגבולות המדינה, זקוקה לפתרון ביטוחי מקיף, רחב, אחיד ומותאם למדינות בהן מתבצעת פעילותה של החברה. פיתוח תכנית רב לאומית כרוך באיסוף מידע נרחב הנוגע לצרכי הלקוח בכל מדינה ולכיסויים הביטוחים ותוכניות הביטוח הקיימות. בהתאם לכך תיבנה תכנית שתיתן מענה לצרכים הייחודיים של הלקוח כחברה רב לאומית, תוך התייחסות לסיכונים הספציפיים הנלווים בהתאם לעיסוק ולמדינה בה פועל המבוטח.

מה כולל הכיסוי בפוליסת רב לאומית?

בניית פתרון לסוג הכיסוי באמצעות פוליסה תקופתית בשפה המקומית על פי חוקי ונוהגי המקום הניתנת לשליטה, בקרה וייעוץ מישראל לרבות לעניין גובה הפרמיה, ניהול התביעה וכדומה. פיתוח תכנית רב לאומית כרוך באיסוף מידע נרחב הנוגע לצרכי הלקוח בכל מדינה ולכיסויים הביטוחים ותוכניות הביטוח הקיימות. בהתאם לכך תיבנה תכנית שתיתן מענה לצרכים הייחודיים של הלקוח כחברה רב לאומית, תוך התייחסות לסיכונים הספציפיים הנלווים בהתאם לעיסוק ולמדינה בה פועל המבוטח.

  • שליטה מרכזית מישראל בכל הנוגע לביטוחי החברה.
  • אחידות הכיסוי בכל המדינות.
  • תחשיב פרמיות מרוכז בישראל ושליטה על תקציב הביטוח העלמי.
  • ניהול תביעות בכל העולם עם שליטה מישראל.
  • פוליסת מאסטר המופקת בישראל ומכסה DIL/DIC עבור כל האתרים בעולם.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד.
הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף