דלג לתוכן

מגדל אחריות מקצועית - ביטוח עורכי דין

ביטוח אחריות מקצועית מותאם לעו"ד, עצמאיים ושכירים עם כיסוי בפרמיה אטרקטיבית ובליווי אישי ומקצועי.

מה כולל כיסויי ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין?

כיסוי בפרמיה אטרקטיבית במיוחד עם שירות מקיף הכולל:

  • מחלקת תביעות ייעודית ומקצועית המתמחה ביישוב תביעות באחריות מקצועית.
  • סוכנות ביטוח המטפלת בביטוח אחריות מקצועית לעו"ד כבר 29 שנה ברציפות.
  • ועדת ערר ללא תשלום.

פירוט כיסויים ותעריפים:

עבור עו"ד ללא תביעות ב - 5 שנים האחרונות:
גבולות האחריות בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין הינם בשקלים חדשים וניתן לקנות גבול אחריות מורחב כמפורט מטה.

*פרמיות לתקופת הביטוח החל מיום 1.1.2021 ועד ליום 31.12.2021.

עו"ד ותיק:

 

השתתפות עצמית

18,000 ₪
50,000 ₪ למקרקעין

השתתפות עצמית מוקטנת
9,700 ₪
33,000 ₪ למקרקעין

גבול אחריות רגיל
2.2 מיליון ₪ למקרה
4 מיליון ₪ לתקופה

1,387 

2,550 

גבול אחריות מורחב
3.5 מיליון ₪ למקרה
7 מיליון ₪ לתקופה

2,680 

4,500 

 

עו"ד חדש (החל ממספר רישיון 77405):

*לתשומת לבכם, הפרמיות המפורטות מטה מגלמות הנחה בשיעור של 50% מהפרמיה לעורך דין ותיק.

 

 

השתתפות עצמית

18,000 ₪
50,000 ₪ למקרקעין

השתתפות עצמית מוקטנת
9,700 ₪
33,000 ₪ למקרקעין

גבול אחריות רגיל
2.2 מיליון ₪ למקרה
4 מיליון ₪ לתקופה

695 

1,275 

גבול אחריות מורחב
3.5 מיליון ₪ למקרה
7 מיליון ₪ לתקופה

1,340 

2,260 

 

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית.
לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

חידוש הפוליסה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ואין באמור לעיל כדי להוות הסכמה מצד החברה לחידוש הפוליסה במקרה של סתירה בין הנתונים המפורטים באתר לבין אלה במפרט (דף הרשימה), המידע והנתונים במפרט יהיו הקובעים.

ט.ל.ח

ביטוח בריאות מגדל

דרכים ליצירת קשר - סוכנות חידוש מרוז

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס

מידע נוסף לשימושך