דלג לתוכן
ביטוח עסקים

ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין

ביטוח אחריות מקצועית מותאם לעו"ד, עצמאיים ושכירים עם כיסוי בפרמיה אטרקטיבית ובליווי אישי ומקצועי.

מה כולל כיסוי ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין?

כיסוי בפרמיה אטרקטיבית במיוחד עם שירות מקיף הכולל:

 • מחלקת תביעות ייעודית ומקצועית המתמחה ביישוב תביעות באחריות מקצועית.
 • סוכנות ביטוח המטפלת בביטוח אחריות מקצועית לעו"ד כבר 29 שנה ברציפות.
 • ועדת ערר ללא תשלום.
 • פטור מתשלום השתתפות עצמית היה ומקרה הביטוח הסתיים ללא תשלום כלשהו לתובע.
 • עו"ד חדשים בעלי מס' רישיון 84640 ואילך, ייהנו מ 50%  הנחה בדמי הביטוח.
 • הרחבת כיסוי לחבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזקי סייבר, בגבול אחריות של עד 500,000 ₪ למקרה ביטוח ולתקופה.
 • כיסוי כלפי צד שלישי לפעילות המשרדית בגבול אחריות של עד 350,000 למקרה ולתקופה.

 

פירוט כיסויים ותעריפים:

עבור עו"ד ללא תביעות ב - 5 שנים האחרונות:
גבולות האחריות בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין הינם בשקלים חדשים וניתן לקנות גבול אחריות מורחב כמפורט מטה.

*פרמיות לתקופת הביטוח החל מיום 1.1.2024 ועד ליום 31.12.2024

 

עו"ד ותיק:

 

 

השתתפות עצמית

18,000 ₪


50,000 ₪ למקרקעין

השתתפות עצמית מוקטנת
9,700 ₪


33,000 ₪ למקרקעין

גבול אחריות רגיל


2.2 מיליון ₪ למקרה


4 מיליון ₪ לתקופה

1,387 ₪

2,550 ₪

גבול אחריות מורחב


3.5 מיליון ₪ למקרה
7 מיליון ₪ לתקופה

2,680 ₪

4,500 ₪

 

עו"ד חדש (החל ממספר רישיון 84640 ):

*לתשומת לבכם, הפרמיות המפורטות מטה מגלמות הנחה בשיעור של 50% מהפרמיה לעורך דין ותיק.

 

 

השתתפות עצמית

18,000 ₪


50,000 ₪ למקרקעין

השתתפות עצמית מוקטנת
9,700 ₪


33,000 ₪ למקרקעין

גבול אחריות רגיל


2.2 מיליון ₪ למקרה


4 מיליון ₪ לתקופה

695 ₪

1,275 ₪

גבול אחריות מורחב


3.5 מיליון ₪ למקרה

 

7 מיליון ₪ לתקופה

1,340 ₪

2,260 ₪

 

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית.
לרבות ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

חידוש הפוליסה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ואין באמור לעיל כדי להוות הסכמה מצד החברה לחידוש הפוליסה במקרה של סתירה בין הנתונים המפורטים באתר לבין אלה במפרט (דף הרשימה), המידע והנתונים במפרט יהיו הקובעים.

ט.ל.ח

 

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

אחריות מקצועית עו"ד
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

רוצים לשמוע עוד? דברו עם סוכני הביטוח שלנו בסוכנות חידוש מרוז

 • השתתפות עצמית 18,000 ₪ 50,000 ₪ למקרקעין
  1,387 ₪
 • השתתפות עצמית מוקטנת 9,700 ₪ 33,000 ₪ למקרקעין
  2,550 ₪
 • השתתפות עצמית 18,000 ₪ 50,000 ₪ למקרקעין
  2,680 ₪
 • השתתפות עצמית מוקטנת 9,700 ₪ 33,000 ₪ למקרקעין
  4,500 ₪
השתתפות עצמית 18,000 ₪ 50,000 ₪ למקרקעין השתתפות עצמית מוקטנת 9,700 ₪ 33,000 ₪ למקרקעין
גבול אחריות רגיל 2.2 מיליון ₪ למקרה 4 מיליון ₪ לתקופה 1,387 ₪ 2,550 ₪
גבול אחריות מורחב 2,680 ₪ 4,500 ₪

מידע נוסף לשימושך