דלג לתוכן
ביטוח עסקים

ביטוח עסקים לסיכונים מיוחדים

מענה מדויק ומקצועי לסיכונים בסביבה עסקית דינאמית

עסקים הפועלים בסביבה עסקית דינאמית ומשתנה, עם התקדמות טכנולוגית מואצת, נחשפים לסיכונים ייחודיים הדורשים מענה מדויק ומקצועי. מחלקת הייטק וסיכונים מיוחדים מעמידה לרשות לקוחותינו מערך של אנשי מקצוע ומומחים בעלי ניסיון רחב והיכרות עמוקה עם התחומים השונים, אשר ערוכים לתפור מענה ביטוחי מותאם לכל לקוח, תוך התייחסות לצרכיו ודרישותיו הייחודיים.
המחלקה מתמחה במגוון תחומים כגון: בביטוח אחריות מקצועית משולב חבות מוצר לחברות הייטק, ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ביטוח סייבר, ביטוח חבות מוצר רפואי, ביטוח ניסויים קליניים ועוד.

מה כולל ביטוח מגדל סיכונים מיוחדים?

  • ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות מוצר לחברות הייטק.
  • ביטוח סייבר.
  • ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

 

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נותן מענה ביטוחי המכסה דירקטורים ונושאי משרה בגין נזק כספי שנגרם לצד ג' בעקבות רשלנות, מחדל, מצג שווא, חריגה מסמכות וכו' במסגרת תפקידם כדירקטורים ונושאי משרה בחברה.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד.
הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

 

ביטוח בריאות מגדל

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף

מידע נוסף לשימושך