דלג לתוכן
תביעות ביטוח נסיעות לחו"ל
תביעות ביטוח נסיעות לחו"ל
להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה בגין הוצאות רפואיות, ביטול או קיצור נסיעה, כבודה, שחזור מסמכים

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

כמבוטח בפוליסת נסיעות לחו"ל, הנך זכאי להגיש תביעה להחזר הוצאות רפואיות, והכל בכפוף לתנאי הפוליסה. בנוסף, הנך זכאי להגיש תביעה לביטול/קיצור נסיעה, כבודה, שחזור מסמכים ככל שנרכשה הרחבה זו, והכל בכפוף לתנאי הפוליסה. גובה ההחזר יהיה עד לגבול האחריות המקסימלי לכל כיסוי.

באפשרותך למלא הטופס הבא: הנחיות להגשת תביעה בגין הוצאות רפואיות,ביטול נסיעה או קיצור נסיעה, כבודה, שחזור מסמכים >

בשלב ראשון,
עליך למלא טופס תביעה במלואו ולצרף את המסמכים הבאים:

העתק כרטיסי טיסה או צילום דרכון הכולל חותמות יציאה וכניסה לארץ או אישור כניסה ויציאה מישראל.

במידה והתביעה תאושר, התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית או באמצעי דיגיטלי לבחירתך.
- אם תביעתך להחזר כספי הינה מעל 5,000 ₪ התשלום יבוצע בהעברה בנקאית. יש לצרף צילום המחאה או אישור מהבנק על פרטי חשבונך.
- כמו כן, במידה והמבוטח הינו קטין והתביעה להחזר כספי הינה מעל 5,000 ₪ יש להעביר מכתב חתום על ידי שני ההורים שבו יצוין פרטי חשבון הבנק אליו יש לבצע את ההעברה הבנקאית בצירוף תצלום תעודת זהות.

2. מסמכים שיש לצרף

 את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהאפשרויות הבאות:
• באמצעות סוכן הביטוח
• לתיבת דואר אלקטרוני: tviotnesiot@migdal.co.il
• באמצעות דואר ישראל : ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה , מיקוד 4951106 לידי מחלקת תביעות נסיעות לחו"ל.

 

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מספר פוליסה, מספר תביעה מספר זהות שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים שהתבקשו תיבחן על ידנו זכאותך לכיסוי ביטוחי בכפוף לתנאי הפוליסה והגדרותיה.
אם הכול ברור ותקין - נבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי בכפוף לתנאי הפוליסה.
אם תידרשנה הבהרות כלשהן - לאחר הגשת המסמכים שצוינו לעיל, עשויה החברה לדרוש פרטים נוספים, מסמכים רפואיים ומסמכים אחרים לפי הצורך.
אם יתברר שאינך זכאי לכיסוי/פיצוי על פי הפוליסה תישלח אליך הודעה עם פירוט הסיבה בגינה אינך זכאי לתגמולי ביטוח, לאחר שהיו בידנו מלוא המסמכים והפרטים הנדרשים לבירור החבות.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי"
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות בטלפון באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

 

למצגת כיסויים בפוליסת נסיעות לחו"ל>>

תביעות נסיעות לחול

מוקד סיוע לשוהים בחול IMA - International Medical Assistance

במידה והמבוטח אושפז בבית חולים בחו"ל, יש ליידע מיידית את מוקד הסיוע לקבלת הנחיות להמשך טיפול