דלג לתוכן
תביעות ביטוח נסיעות לחו"ל
להגשת תביעה אונליין

הגשת תביעה להוצאות רפואיות, ביטול או קיצור נסיעה

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

כמבוטח בפוליסת נסיעות לחו"ל, הנך זכאי להגיש תביעה להחזר הוצאות רפואיות, והכל בכפוף לתנאי הפוליסה. בנוסף, הנך זכאי להגיש תביעה לביטול/קיצור נסיעה, ככל שנרכשה הרחבה זו, והכל בכפוף לתנאי הפוליסה. גובה ההחזר יהיה עד לגבול האחריות המקסימלי לכל כיסוי.

באפשרותך למלא הטופס הבא: הנחיות להגשת תביעה בגין הוצאות רפואיות/ביטול נסיעה/קיצור נסיעה >

2. מסמכים שיש לצרף

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו בדואר: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, תביעות נסיעות לחו"ל 
ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
או לתיבת דוא"ל : tviotnesiot@migdal.co.il

 יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' פוליסה, מס' תביעה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה וידרשו מסמכים נוספים תישלח לך הודעה בכתב.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי"
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות בטלפון באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-16:00.

תביעות נסיעות לחול

מוקד סיוע לשוהים בחול IMA - International Medical Assistance

במידה והמבוטח אושפז בבית חולים בחו"ל, יש ליידע מיידית את מוקד הסיוע לקבלת הנחיות להמשך טיפול