דלג לתוכן
תביעות

תביעות ביטוח לאומי של חוב מעסיק


לידיעתך, במקרים של חדלות פרעון של המעסיק שלך ייתכן שנותרו חובות של המעסיק למגדל אשר אינם רשומים ככאלה אצל מגדל, כגון מקרים בהם המעסיק לא ביטח אותך לפי הדין המהותי או שהיה צריך לבטח אותך בגין משכורת יותר גבוהה לפי הדין המהותי.

במקרים כאמור אנו ממליצים לך לבדוק את הנתונים ובמידת הצורך לפנות ליעוץ משפטי, ובמקרה בו הינך סבור כי קיים חוב כאמור, לפנות למגדל בבקשה להגשת תביעת חוב בצירוף הנתונים והמסמכים הרלבנטים. במקרה כזה תפעל מגדל להגשת תביעת חוב על יסוד הנתונים והמסמכים שיימסרו על ידך.