דלג לתוכן
מדריך מגדל לשירותך - שירותים עצמיים
מדריך מגדל לשירותך שירותים עצמיים

דו"ח פירוט תשלומים

מעוניין לקבל דו"ח פירוט תשלומים? מדריך מגדל לשירותך

מהו דו"ח פירוט תשלומים?

אישור על תשלומי הפרמיות ששולמו על ידיך עבור כל הפוליסות, הקרנות והביטוחים שלך במגדל, כולל פירוט התשלומים לפי סוגי ההפרשות לסעיפים השונים. עבור קרן השתלמות וקופת גמל יופק דו"ח פירוט תשלומים נפרד.

מה עליי לעשות כדי לקבל דו"ח פירוט תשלומים?

ב"חשבון שלי", תוכל לצפות בתשלומים ששילמת עבור המוצרים שברשותך, לאחר הזדהות (או להרשמה אם טרם נרשמת). באפשרותך גם לפנות אל סוכן הביטוח שלך.

חשוב לדעת

פוליסות שלא שולמו בתאריך המבוקש לא יכללו בדוח.