דלג לתוכן
מדריך מגדל לשירותך - שירותים לעצמאיים
מדריך מגדל לשירותך שירותים לעצמאיים

בקשה להלוואה

מעוניין בהלוואה? מדריך מגדל לשירותך

מי יכול לבקש הלוואה?

אם יש ברשותך מוצר חיסכון של מגדל - תוכל ליהנות מהלוואה של מגדל. סכום ההלוואה ייקבע על פי החסכונות שיש לך במוצרים שלנו.
ההלוואה הינה הלוואה על פי לוח שפיצר, בה הפירעון מחושב מראש כך שההחזר התקופתי קבוע.
אם יש לך קרן השתלמות במגדל, תוכל לבחור גם ב"הלוואת בלון", בה תוכל להחזיר את כל החוב בתשלום אחד במועד בו הכספים שצברת בקרן הופכים לנזילים.  ניתן לבדוק אונליין ב"מגדל שלי" אילו מוצרי חיסכון יש ברשותך.

מה עליי לעשות כדי לקבל הלוואה?

*לפני הגשת בקשה באמצעות טופס מומלץ להתקשר לשירות הלקוחות שלנו לקבלת הסבר והנחיות בטלפון: 03-9201010

חשוב לדעת

  • גובה ההלוואה שתוכל לקחת תלוי בחסכונות שלך במגדל.
  • הריבית צמודה למדד המחירים לצרכן או ריבית משתנה, בהתאם לסוג החיסכון שלך במגדל.
  • אפשרות פריסת התשלומים - עד 84 תשלומים (כולל תקופת גרייס), בכפוף לתנאי ההלוואה ולסוג החיסכון שלך במגדל.
  • ניתן לדחות את מועד תחילת ההחזרים (גרייס עד שנה).
  • החזר ההלוואה מתבצע רק באמצעות הוראת קבע בבנק. מתן ההלוואה מותנה באישור החברה למתן ההלוואה.
  • כחלק מהליך הבחינה למתן ההלוואה, תבצע החברה (בין היתר), פניה ללשכת אשראי בחברת קופאס בי.די.אי בע"מ לצורך קבלת חיווי אשראי אודותיך. לשם העברת החיווי תגיש לשכת האשראי בקשה לבנק ישראל לקבלת נתוני האשראי הכלולים במאגר לגביך.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים, הליכי הוצאה לפועל, ניכוי סכומי יתרות החוב מהיתרה הצבורה בתוכניות שמהן ניטלה, ובתוכניות שאושרו כקופת גמל או קופת ביטוח לאחר ניכוי מס בהתאם להוראות מס הכנסה והדין החל.