דלג לתוכן
מדריך מגדל לשירותך - שירותים לעצמאיים
מדריך מגדל לשירותך שירותים לעצמאיים

בקשה להלוואה

מעוניין בהלוואה? מדריך מגדל לשירותך

מי יכול לבקש הלוואה?

אם יש ברשותך מוצר חיסכון של מגדל - באפשרותך ליהנות מהלוואה של מגדל. סכום ההלוואה ייקבע על פי החסכונות שיש לך במוצרים שלנו.
ההלוואה הינה הלוואה על פי לוח שפיצר, בה הפירעון מחושב מראש כך שההחזר התקופתי קבוע.
אם יש לך קרן השתלמות במגדל או פוליסת ביטוח בתכנית פרט עם כספים נזילים, באפשרותך לבחור גם ב"הלוואת בלון", בה ניתן להחזיר את כל החוב בתשלום אחד במועד בו הכספים שצברת בקרן הופכים לנזילים. ניתן לבדוק אונליין ב"מגדל שלי" אילו מוצרי חיסכון יש ברשותך.

מה עליי לעשות כדי לקבל הלוואה?

*לפני הגשת בקשה באמצעות טופס מומלץ להתקשר לשירות הלקוחות שלנו לקבלת הסבר והנחיות בטלפון: 03-9201010

חשוב לדעת

 • גובה ההלוואה שתוכל לקחת תלוי בחסכונות שלך במגדל.
 • הריבית צמודה למדד המחירים לצרכן או ריבית משתנה, בהתאם לסוג החיסכון שלך במגדל.
 • אפשרות פריסת התשלומים - עד 84 תשלומים (כולל תקופת גרייס), בכפוף לתנאי ההלוואה ולסוג החיסכון שלך במגדל.
 • ניתן לדחות את מועד תחילת ההחזרים (גרייס עד שנה).
 • החזר ההלוואה מתבצע רק באמצעות הוראת קבע בבנק. מתן ההלוואה מותנה באישור החברה למתן ההלוואה.

  הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי (בהלוואות פנסיה, גמל וקרן השתלמות):
  לצורך בדיקת הבקשה אנו מתכוונים לפנות ללשכת האשראי קופאס בי.די.אי בע"מ על מנת לקבל חיווי אשראי בשאלה אם להתקשר איתך בעסקת אשראי. מובהר בזאת שלצורך קבלת החיווי לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי לגביך הכלולים במאגר. הפנייה ללשכת אשראי לצורך קבלת חיווי הינה בכל מקרה של בקשה לקבלת הלוואה באמצעות מגדל.

  لمراجعة الطلب ، نعتزم الاتصال بمكتب الائتمان من أجل الحصول على إشارة ائتمان بشأن ما إذا كنا نريد الدخول في معاملة ائتمانية معك. تم توضيح ذلك أنه لغرض تلقي الإشعار ، يجب على مكتب الائتمان أن يقدم إلى بنك إسرائيل طلبًا لاستلام بيانات الائتمان الخاصة بك الواردة في قاعدة البيانات. يتم تقديم الطلب إلى مكتب الائتمان لاستلام إشارة في أي حال من الأحوال للحصول على قرض من خلال مجدال.

  בהלוואות מפוליסות ביטוח חיים:
  לשם התקשרות בעסקת ההלוואה, בכוונת החברה לקבל אודותיך מלשכת האשראי נתוני אשראי שבמאגר נתוני האשראי שבבנק ישראל הכוללים בנוסף למידע על עסקאות אשראי, מידע בדבר הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הליכי הוצאה לפועל והגבלות חשבון לפי חוק שיקים ללא כיסוי. מסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך ולצורך כך עליך לחתום על טופס הסכמה. הנך רשאי לקבוע את מועד תוקף ההסכמה ואם לא יקבע יהיה מועד תוקף ההסכמה בעסקה שתצא לפועל במועד תום תקופת ההלוואה ובעסקה שלא תצא לפועל 60 ימים ממועד ההסכמה. הסכמתך תאפשר לחברה לקבל מלשכת האשראי גם דירוג אשראי וכן במשך תקופת ההסכמה, מידע על שינויים בנתוני האשראי.

  טופס הסכמה עברית

  תוכל לצפות בדוח האשראי באזור האישי שלך או לחלופין תוכל להגיש בקשה לשירות הלקוחות של החברה לצורך קבלת העתק מדוח האשראי באחת הדרכים העומדות לרשותך - לחץ כאן

  דוח האשראי ישמר בחברה עד תום תקופת ההלוואה. במידה ולא תוקם ההלוואה, יישמר דוח האשראי למשך 60 יום בלבד.


אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים, הליכי הוצאה לפועל, ניכוי סכומי יתרות החוב מהיתרה הצבורה בתוכניות שמהן ניטלה, ובתוכניות שאושרו כקופת גמל או קופת ביטוח לאחר ניכוי מס בהתאם להוראות מס הכנסה והדין החל.