דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה הכר את הלקוח

שאלון הכר את הלקוח למילוי אונליין

טופס הכר את הלקוח הינו טופס חובה במוצרים הכפופים לצו איסור הלבנת הון החל ממרץ 2018. מסמך זה מפרט את הסיבה לרכישת המוצר ואופן ההתנהלות הצפויה במוצר. מטרת המסמך היא הערכת הסיכון של הלקוח ביחס למוצרים המנוהלים בגוף המוסדי. הטופס בנוי מודולרית ומחולק למספר חלקים והצורך במענה לשאלות השונות הוא מתפתח ותלוי בתשובות ובמאפייני הלקוח. כאשר המבוטח הוא קטין מילוי הטופס הוא ע"י האופוטרופוס. חלקי החובה הנדרשים למילוי הם ברמת הלקוח וברמת המוצר.

לפנייך טופס למילוי ושליחה אונליין בחלוקה לעולמות החיסכון האישי והפנסיוני: