דלג לתוכן

חשוב לנו לפעול יחד איתכם כדי להיות חלק מהכח המשקם והמאגד ולהעניק תמיכה וסיוע למי שנדרש. לכן, אנו מעניקים לכם פתרונות שתוכלו להעזר בהם במגוון נושאים:

גביה

■ פוליסות חדשות ומתחדשות יאושרו 8 תשלומים על בסיס מזומן ללא דמי אשראי (למעט פוליסות פקולטטיביות או פוליסות עם הסדרי ביטוח משנה מיוחדים).
■ לפוליסות קיימות המשולמות בכרטיס אשראי או בהוראת קבע תינתן האפשרות לדחיית תשלום אחד.
■ דחיית הוצאת מכתבי פיגור עקב חוב לפוליסות שהופקו ב- 30 יום האחרונים.
■ עיכוב בפתיחת הליכים משפטיים חדשים עקב חוב.

פוליסות רכב (ענפים 125+25)

■ תתאפשר אורכה של פוליסות רכב (קסקו) שאמורות להתחדש עד 30 ימים בתנאי הפוליסה הפוקעת.
■ הקלה בתנאי השבתה (לדוגמא עבור מילואימניקים שלא מבצעים שימוש ברכבם( החזר פרמיה בשיעור של %60 אחרי 21 ימים במקום %50 אחרי 30 ימים).
■ רכב מקיף - תינתן הארכה לצורך המצאת אישורי מיגון של 30 ימים.
■ רכב מקיף - תינתן הארכה לצורך המצאת עבר ביטוחי של 30 ימים.

פוליסות עסקיות (ענפים 850/650/550/150)

סקרי מיגונים:
עסקים חדשים - במידה שניסיון תביעות במהלך 3 השנים האחרונות היו ללא תביעות קודמות, נסתפק במיגונים הקיימים ובהתנאות להקלת הסיכון של הפוליסה האחרונה הפוקעת אצלכם וזאת עד למועד שיהיה אפשרי לבצע סקר מיגון באמצעות מחלקת סיקור של מגדל. חידושים - במידה שניסיון תביעות בשנה האחרונה ללא תביעות ונדרש ביצוע סקר לצורך חידוש, נסתפק באמצעי להקלה בסיכון הקיימים וזאת על למועד שיהיה אפשרי לבצע סקר מיגון. תינתן אורכה של 30 יום לצורך המצאת אישורי מיגון.

חידושים:
תתאפשר אורכה של פוליסות עסקיות בקודי סיכון 5-1 עם ס"ב רכוש של עד 4 מלש"ח עד 30 ימים בתנאי הפוליסה הפוקעת.
*פוליסות עם כיסוי טרור יבחנו ע"י החברה.

הרחבות ללא עלות לעסקים שעברו לעבוד מבתי עובדים:

● תכולה עסקית עד 50,000.₪
● ציוד אלקטרוני (מחשב נייד / נייח, סורק, פקסימיליה, מדפסת, מכונת צילום עד 10,000₪).
● צד ג' - הרחבה כלפי צד ג' גם בגין פעילות עובדי המבוטח בבתיהם.
● מעבידים - הרחבה לעובדי המבוטח בעבודתם בביתם, עפ״י תנאי הפוליסה.

פוליסת דירה

■ חידושים: תתאפשר אורכה של פוליסות דירה שאמורות להתחדש עד 30 ימים בתנאי הפוליסה הפוקעת.*
*פוליסות עם כיסוי טרור יבחנו ע"י החברה.

הרחבות ללא עלות:
● תכולה עסקית עד 50,000₪
● הרחבה לצד ג' בגין פעילות עסקית.
● עיכוב ביצוע סקרי שערוך לצורך חידוש פוליסות עד שיתאפשר לבצע.
● עיכוב בביצוע סקרי מיגון בפוליסות עד אשר יתאפשר לבצע.

טפסי השירות הדיגיטליים האפשריים לביצוע:

■ ביטול כיסוי גניבה לרכב פרטי ומסחרי עד 5.3 טון.
■ הצהרה אובדן תעודת חובה לרכב.
■ הצהרה אובדן תעודת חובה לרכב שנמכר.
■ נספח ויתור כיסוי תכשיטים פרטי זהב ושעונים.
■ נספח ויתור כיסוי נזקי מים בביטוח דירה.
■ נספח רעידת אדמה לביטוח דירה.
■ בקשה לביטול כיסוי תאונה עקב השבתת רכב בפוליסת ביטוח מקיף בלבד.
■ טופס הצהרה על אובדן / אי קבלת המחאה.

אנו עוקבים כל העת אחר ההתפתחויות במצב,
ומתעדכנים בצרכים החדשים הנוצרים לכם,
על מנת לתת לכם מענה ושירות מותאמים.