דלג לתוכן
מידע לעצמאים

עצמאי? כל הדרכים להפקדה לחיסכון הפנסיוני שלך

לרשותך מגוון דרכים להפקדת כספים לחיסכון הפנסיוני

באמצעות העברה בנקאית

  • בנק לאומי, סניף 800, לחשבון 299206/57, ע"ש מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.
  • יש לשלוח אסמכתא לכתובת מייל : platinumkm@migdal.co.il

באמצעות המחאה

  • יש לצרף להמחאה מסמך נלווה המציין את מס' העמית בקופה הנדרשת להפקדה ולשלוח בדואר את ההמחאה לכתובת הבאה:
    מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ת.ד 3778 קריית אריה פתח תקווה.

באמצעות הוראת קבע

  • יש להעביר מכתב שנותן הרשאה למגדל להוראת קבע
  • מינימום הפקדה בהוראת קבע הינה 200 ₪
  • לאחר קבלת המכתב נעביר את ההרשאה לגבייה לבנק
  • תהליך קבלת הרשאה אורך כשבוע ימים