דלג לתוכן
תביעות קרנות פנסיה
תביעות קרנות פנסיה

הגשת תביעה לתשלום של פנסיית שאירים - מקפת אישית

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

יש למלא את הטופס הבא: בקשה לתשלום פנסיית שאירים >

2. מסמכים שיש לצרף

א. תצלום תעודת זהות כולל ספח, של האלמן/נה.

ב. תצלום תעודת זהות כולל ספח, של הנפטר או לחילופין תצלום של תעודת נישואין.

ג. תצלום של תעודת הזהות או תעודת לידה של הילדים השאירים.

ד. צו ירושה או צו קיום צוואה (אם קיימים).

ה. תצלום תעודת פטירה.

ו. אישור הרופא המטפל/מסמך רפואי אחר המעיד על סיבת הפטירה.

ז. טופס "ויתור סודיות שאירים" חתום - כולל סעיף "עד לחתימה" (עד לחתימה יכול להיות- עו"ד/רופא/אחות/עובד סוציאלי/פסיכולוג/מורשה חתימה בבנק/סוכן ביטוח בצירוף חותמת/מספר רישיון סוכן).

ח. טופס "הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה" חתום על ידי בעל החשבון/חתום על ידי הבנק.

ט. טופס 101 של מס הכנסה - הצהרה על הכנסות אחרות (מצ"ב). להלן הסבר תמציתי בנוגע למילוי הטופס 101:
בהתאם לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים חייב כל מקבל קצבה למלא טופס 101 בעת תחילת קבלת קצבה וכן בתחילת כל שנת מס. בטופס זה נרשמים פרטיך האישיים ופרטים בדבר הכנסות נוספות המשפיעים על חישוב המס.

תשומת ליבך לחובת המילוי בחלק ה' - "פרטים על הכנסות אחרות":

  • במידה והנך מצהיר בטופס 101 כי אין לך הכנסות נוספות, ניכוי המס יחושב ע"פ מדרגות מס רגילות בקיזוז הזיכויים השונים (נקודות זיכוי וכו').
  • במידה והנך מצהיר כי יש לך הכנסה נוספת, יש לצרף אישור תאום מס, בהעדר אישור תיאום מס ינוכה מס מרבי.

3. מה יקרה בהמשך ...

א. לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בהתאם לתקנון. תישלח הודעה בכתב על כל המסמכים שהתקבלו והמסמכים החסרים במידה וחסרים.

ב. תוכל להתעדכן במצב פנייתך ע"י יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון מספר 03-9201010 שלוחה 3, בימים א'-ה' בשעות 8:30-16:00

4. מידע נוסף לשירותך

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר:
 עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות פנסיה ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8869264 או דוא"ל makefetclaim@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' תכנית, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

מוקד תביעות