דלג לתוכן
תביעות קרנות פנסיה
תביעות קרנות פנסיה

הגשת תביעה לבדיקת זכאות לחידוש תשלומי פנסיית נכות

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עלייך לעשות?

למלא את הטופס הבא: הגשת בקשה לבדיקת זכאות לחידוש תשלומי פנסיית נכות (אובדן כושר עבודה) >

2. מסמכים שיש לצרף

א. טופס בקשה מלא הגשת בקשה לבדיקת זכאות לחידוש תשלומי פנסיית נכות (אובדן כושר עבודה) >

ב. אישורים על חופשת מחלה מרופא מומחה מטפל עבור תקופה רצופה.

ג. סיכומי מחלה המעידים על מצבך הרפואי והתפקודי, מסמכי אשפוז הרלוונטים לבקשתך.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר:
 עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות פנסיה ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 076-8869264 או דוא"ל makefetclaim@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' תכנית, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

לידיעתך, טופס זה אינו מהווה התחייבות לתשלום ו/או הכרה בזכאות העמית לתשלום כלשהו.

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס הבקשה והמסמכים הרלוונטים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי התכנית ותקנון קרן הפנסיה. במידה וידרשו מסמכים נוספים, תישלח לך הודעה בכתב.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 03-9201010 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00

מוקד תביעות